INFORMATOR NAWIGACYJNY

Ważniejsze linki związane z gospodarką wodną, żeglugą i meteorologią

Ministerstwo Środowiska:
www.mos.gov.pl
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie:
www.kzgw.gov.pl
Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej w Szczecinie:
www.szczecin.rzgw.gov.pl
informacje hydrologiczno-nawigacyjne
www.szczecin.rzgw.gov.pl/informacja-zeglugowa-dla-rz.-odry-i-szczecinskiego-wezla-wodnego

Sąsiednie RZGW:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
www.poznan.rzgw.gov.pl
Stany wody na Warcie
www.oki.rzgw.poznan.pl/sytuacja/
Warunki nawigacyjne RZGW Poznań
http://www.poznan.rzgw.gov.pl/pl/szlaki-zeglowne/aktualne-warunki-eglugowe

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:
www.wroclaw.rzgw.gov.pl
informacje hydrologiczno-nawigacyjne
www.wroclaw.rzgw.gov.pl/pl/articles/4/168/Odrzanska_droga_wodna

Inne mapy dróg wodnych:
www.poznan.rzgw.gov.pl/pl/szlaki-zeglowne/mapa-sieci-drog-wodnych
http://www.galeria.odra.pl/mapy/index.html

Informacje żeglugowe i stany wód: Niemcy
http://www.elwis.de/

Stany wód, prognozy stanów wód:
Polsko-Niemiecka Komisja ds. Wód Granicznych, Grupa robocza W-1 "Hydrologia i hydrogeologia"
Wydawcy:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Ośrodek Sygnalizacji Powodziowej Frankfurt n. Odrą
http://www.luis-bb.de/w/hwmz/frankfurt/oder/pegel/W7100021/

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

Serwisy pogodowe:
www.meteo.icm.edu.pl/
www.twojapogoda.pl
www.pogodynka.pl/polska/podest - stany wód - telemetria
http://www.dwd.de - prognoza niemiecka DWD

Urzędy Żeglugi Śródlądowej
http://www.uzs.gov.pl/

Niemiecka administracja dróg wodnych granicznego odcinka rzeki Odry
http://www.wsa-eberswalde.de/

Urząd Morski w Szczecinie
http://www.ums.gov.pl


Wykaz linków związanych z żeglugą - w formie PDF