INFORMATOR NAWIGACYJNY

Polskie i niemieckie nadzory wodne na śródlądowych drogach wodnych
administrowanych przez RZGW Szczecin

Nadzory wodne - zakres działania

 

Nadzór Wodny Szczecin
Adres: ul. Szlamowa 4a, 70-746 Szczecin
Kierownik: inż. Paweł Przewoźny
Kontakt:
Tel./Fax 91-460-92-95
Tel. kom. 694-403-725
Radiotelefon
- nadzór wodny: kanał VHF 74
- jednostki pływające: kanał VHF 10
e-mail: nwszczecin@szczecin.rzgw.gov.pl

 

Nadzór Wodny Widuchowa
Adres: Bulwary Rybackie 2, 74-120 Widuchowa
Kierownik: Eugeniusz Stachera
Kontakt:
Tel./Fax 91-416-72-37
Tel. kom. 694-403-724
Radiotelefon
- nadzór wodny: kanał VHF 74
- jednostki pływające: kanał VHF 10
e-mail: nwwiduchowa@szczecin.rzgw.gov.pl

 

Nadzór Wodny Gozdowice
Adres: 74-505 Mieszkowice
Kierownik: Danuta Caban
Kontakt:
Tel.  91-414-53-84
Fax. 91-402-13-24
Tel. kom. 694-403-730
Radiotelefon
- nadzór wodny: kanał VHF 74
- jednostki pływające: kanał VHF 10
e-mail: nwgozdowice@szczecin.rzgw.gov.pl

 

Nadzór Wodny Słubice
Adres: ul. 1 Maja 35, 69-100 Słubice
Kierownik: mgr inż. Kasper Jędrzychowski
Kontakt:
Tel./Fax. 95-758-27-22
Tel. kom. 694-403-726
Radiotelefon
- nadzór wodny: kanał VHF 74
- jednostki pływające: kanał VHF 10
e-mail: nwslubice@szczecin.rzgw.gov.pl

 

 

Nadzory wodne - dane teleadresowe - wersja PDF