Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie


ELEKTRONICZNY INFORMATOR DRÓG WODNYCH GRANICZNEGO I DOLNEGO ODCINKA ODRY

 

OPIS ZNAKÓW NAWIGACYJNYCH ZAWARTYCH W CZĘŚCI GRAFICZNEJ

 

Znaki żeglugowe zakazu

Znaki nakazu

Znaki ograniczenia

Znaki zalecenia

Znaki informacyjne

Oznakowanie szlaku żeglownego, jezior i szerokich dróg wodnych - przepisy ogólne

Oznakowanie pływające granic szlaku żeglownego

Znaki pomocnicze

Oznakowanie brzegowe przebiegu szlaku żeglownego

Oznakowanie miejsc niebezpiecznych i przeszkód żeglugowych

Dodatkowe oznakowanie na potrzeby żeglugi za pomocą radaru

Dodatkowe oznakowanie na jeziorach i szerokich drogach wodnych

Oznakowanie akwenów zamkniętych dla ruchu żeglugowego lub akwenów o ograniczonym ruchu żeglugowym

Oznakowanie wejść do portów

 

Prawa autorskie © Skarb Państwa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2007 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone.