Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie


ELEKTRONICZNY INFORMATOR DRÓG WODNYCH GRANICZNEGO I DOLNEGO ODCINKA ODRY

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z INFORMATORA

 

I. Każdy może bezpłatnie korzystać z Informatora dla celów poglądowo-informacyjnych. Niedopuszczalne jest korzystanie z Informatora dla innych celów niż wskazany.

II. Uprawnienie do bezpłatnego korzystania z Informatora oznacza wyłącznie możliwość przeglądania jego zawartości.

III.  Kopiowanie zawartości Informatora w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (zrzuty ekranu, drukowanie, zapisywanie na nośniku danych, fotokopiowanie, itp.) oraz ewentualne późniejsze utrwalanie i rozpowszechnianie skopiowanej zawartości, jest możliwe tylko pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

IV. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie zastrzega, że pomimo dołożenia należytej staranności dane zawarte w Informatorze mogą nie odpowiadać aktualnemu stanowi faktycznemu i prawnemu, a zatem mogą być niedokładne, niekompletne bądź nieaktualne.

V. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte w oparciu o dane zawarte w Informatorze.

VI.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie nie odpowiada za strategie ochrony danych lub treść stron WWW do których linki zostały zamieszczone w Informatorze.


<<< POWRÓT >>>

 

Prawa autorskie © Skarb Państwa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2007 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone.